Witaj na stronie Duszpasterstwa Młodzieży i Powołań Zgromadzenia Księży Marianów!

Turniej Ministrantów

W jeden z listopadowych weekendów odbywa się w Licheniu zjazd ministrantów. Przyjeżdżają oni, aby zawalczyć o czołowe miejsca w następujących dyscyplinach: prezentacja na zadany temat, rajd po licheńskim sanktuarium, sprawdzian wiedzy liturgicznej oraz konkurs sprawnościowy.

Wymienione konkurencje wyzwalają w uczestnikach radość oraz zaangażowanie we współzawodnictwo. Wzajemne kibicowanie poszczególnych drużyn dobitnie pokazuje, że ministranci mają ewangelicznego ducha. Ważnym elementem spotkania są wspólne celebracje liturgiczne sprawowane w bazylice – to tutaj najwyraźniej można zobaczyć, że do Lichenia przybyli ministranci zaangażowani w służbę przy ołtarzu w strojach liturgicznych charakterystycznych dla różnych regionów Polski. Aby w pełni uczestniczyć w Eucharystii korzystają z sakramentu pokuty i pojednania, który też bywa swoistym duchowym sprawdzianem. Całość spotkania służy formacji ministranckiej i pozwala młodym trwać w otwartości na Boże wezwania w codzienności.