Witaj na stronie Duszpasterstwa Młodzieży i Powołań Zgromadzenia Księży Marianów!

Rekolekcje dla studentów Rzepiska 2015

Zanurzeni w refleksji nad misterium chrzcielnym – w takim duchu przeżywali rekolekcje studenci stojący u progu rozpoczynającego się roku akademickiego, które odbywały się w dn. 21-27 września 2015 r. w mariańskim ośrodku rekolekcyjno-wypoczynkowym w Rzepiskach.


Tematyka rekolekcji odnosiła się do ewangelicznych momentów związanych m. in. z powołaniem celnika Mateusza, Samarytanką u studni, winnym krzewem, bogatym młodzieńcem. Wnikanie w owe prawdy w kontekście Sakramentu Chrztu Św. dokonywało się dzięki konferencjom i homiliom, głoszonym przez mariańskich duszpasterzy powołań – ks. Grzegorza Reissa MIC i ks. Tomasza Sekulskiego MIC.   
Poszczególne dni były poświęcone jednemu tematowi, w który oprócz konferencji, wprowadzały także: lektura Słowa Bożego oraz przygotowywane przez uczestników niezwykle wymowne pantomimiczne zobrazowania rozważanych treści.


Każdy dzień wieńczyło spotkanie wokół Eucharystii, jako centrum życia – nowego życia powstałego z wszczepienia we wspólnotę Kościoła przez Sakrament Chrztu Św. Po wieczornych modlitwach Liturgii Godzin, następował moment dzielenia się owocami dnia: co się w moim dzisiejszym życiu zmieniło pod wpływem medytacji nad danym fragmentem Ewangelii? Z niebywałą radością można było usłyszeć piękne, bowiem bardzo szczere, prawdziwe świadectwa traktujące o tym, jak Bóg działa w życiu młodych ludzi – co udało się zmienić tak, aby przybliżyć się do Jezusa, a co jeszcze wymaga zmagań.


Ubogaceni wzajemnym byciem ze sobą, dzieleniem się radościami i troskami związanymi z pragnieniem pogłębiania relacji z Jezusem, studenci zakończyli czas duchowej odnowy, aby w taki sposób wejść z nową mocą w akademickie meandry, która będzie ciągle pobudzała świadomość, że jest się nieustannie podłączonym do Źródła – miłości Jezusa.
Dn Krzysztof Stąpor