Witaj na stronie Duszpasterstwa Młodzieży i Powołań Zgromadzenia Księży Marianów!

Seminarium

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE ZGROMADZENIA KSIĘŻY MARIANÓW W LUBLINIE

 

Witamy Cię serdecznie w dziale seminaryjnym serwisu internetowego Duszpasterstwa Powołań przy Zgromadzeniu Księży Marianów. Wierzymy, że w tym miejscu udało się nam zebrać dla Ciebie najważniejsze i zarazem najciekawsze informacje dotyczące naszej działalności seminaryjnej.

 

To tutaj bracia, którzy złożyli swe pierwsze śluby i chcą zostać kapłanami kontynuują swą formację. Ten czas ma przygotować ich do złożenia ślubów wieczystych w Zgromadzeniu i do przyjęcia święceń prezbiteratu. Dzieje się to przez formację seminaryjna i podjęcie studiów, które trwają łącznie 6 lat: 2 lata studiów filozoficznych i 4 lata studiów teologicznych. Podczas studiów przyjmuje się kolejno następujące posługi:

- Lektorat (połączony z obłóczynami, czyli przyjęcie stroju duchownego jakim jest sutanna) – na trzecim roku,

- Akolitat – na czwartym roku studiów,

- Święcenia diakonatu – na piątym roku studiów,

- Święcenia prezbiteriatu – po szóstym roku studiów i uzyskaniu tytułu magistra.

 

Ukończenie formacji podstawowej, czyli złożenie ślubów wieczystych i przyjęcie święceń, nie oznacza całkowitego zamknięcia procesu formacji zakonnej. Zakonnik dba o swój rozwój przez całe życie. Umożliwiają mu to: rekolekcje, kierownictwo duchowe, życie we wspólnocie oraz czynne zaangażowanie w życie Kościoła.

 

Kontakt do Seminarium

Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Księży Marianów

ul. Bazylianówka 54 B, 20-144 Lublin

tel.: (81) 747 02 02, 743 37 71, 473 37 72

tel. kom.: 601 200 665

e-mail: seminarium@marianie.pl