Witaj na stronie Duszpasterstwa Młodzieży i Powołań Zgromadzenia Księży Marianów!

Mariańska Wspólnota Młodych

Mariańska Wspólnota Młodych lub w skrócie MWM, jak lubimy o sobie mówić, jest wspólnotą ewangelizacyjną działającą przy Prowincjalnym Duszpasterstwie Młodzieży i Powołań Zgromadzenia Księży Marianów w Polsce.
I tak w listopadzie 2003 roku, przy pełnym wsparciu ówczesnego prowincjała marianów w Polsce ks. Andrzeja Pakuły MIC została założona oficjalnie nasza wspólnota. Pierwszym duszpasterzem i szefem grupy został ks. Tadeusz Stryczek MIC, następnie od sierpnia 2007 roku był nim ks. Roman Frąckowiak MIC, od sierpnia 2011 roku ks. Zbigniew Borkowski MIC, od maja 2014 do sierpnia 2017 roku ks. Tomasz Sekulski, a obecnie jest nim ks. Paweł Skonieczny MIC (Duszpasterz Młodzieży i Powołań). Od samego początku istnienia MWM, świeckim liderem odpowiedzialnym za grupę jest Krzysztof Michalski.
Obecnie nasza wspólnota liczy ok. 25 osób, na które składają się osoby zaangażowane w działalność poszczególnych parafii mariańskich, jak również te, które odnajdują w sobie pragnienie by dzielić się swoją wiarą z innymi, właśnie w tej wspólnocie.
Naszym największym pragnieniem, jak i działaniem, które staramy się podejmować, to właśnie mówienie młodym o tym Bogu, który dla nas jest Ojcem. O tym jak każdy z nas Go spotykał, o tych miejscach, które w nas leczył i umacniał, ale też o słabościach i zwątpieniach, z którymi sami walczymy co dzień.
Główne wydarzenia, które organizujemy w ciągu roku, to "Marianki", czyli Mariańskie Spotkanie Młodych, gromadzące młodzież z parafii mariańskich z Polski i nie tylko, na dorocznym spotkaniu w Górze Kalwarii k/Warszawy (www.marianki.marianie.pl) oraz spotkanie młodych w Licheniu Starym, wybierających się na pola Lednickie. Poza wspomnianymi powyżej, w ciągu roku prowadzimy różne rekolekcje i dni skupienia, wspieramy działalność Prowincjalnego Duszpasterstwa Młodzieży i Powołań lub spotykamy się, by wspólnie się modlić i rozwijać duchowo.
W swojej codziennej modlitwie chcemy zawierzać pod opiekę Maryi wszystkie nasze działania, w tym także przygotowania do organizowanych przez nas spotkań, jak i każdą osobę, która na nie przyjedzie. Prosimy by były one miejscem spotkania żywego Boga i okazją do zaproszenia Go do swojego życia. Jak i nas samych, byśmy nieustannie stawali się narzędziami w Bożych rękach, Jemu oddając dzieła, które podejmujemy.
Na wszelkie pytania dotyczące Mariańskiej Wspólnoty Młodych i jej działalności, czekamy pod adresem mailowym: mwm@marianie.pl.

Katarzyna Grzybek
Krzysztof Michalski