Witaj na stronie Duszpasterstwa Młodzieży i Powołań Zgromadzenia Księży Marianów!

Kim są Marianie

W NAJWIĘKSZYM SKRÓCIE...

Jesteśmy powstałym w 1670 roku zgromadzeniem zakonnym. Gromadzimy księży i braci zakonnych.
Założycielem naszym jest św. Stanisław Papczyński, a Odnowicielem bł. abp Jerzy Matulewicz.
Nasze hasło to „Za Chrystusa i Kościół”.

Charyzmatem Marianów jest:
Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny i szerzenie Jej kultu,
Pomoc zmarłym pozostającym w czyśćcu,

Działalność apostolska taka, jak prowadzenie parafii, sanktuariów maryjnych, domów rekolekcyjnych, hospicjów, działalność wydawnicza, misyjna, edukacyjna.

 

A TROCHĘ SZERZEJ...

Jesteśmy wspólnotą księży i braci, których powołaniem i pasją jest staranie, by każdy człowiek odnalazł swoje prawdziwe życie w Chrystusie. Całą gorliwość w działaniu czerpiemy z Ewangelii, starając się coraz lepiej poznawać Jezusa, kochać Go i naśladować, by żyć, głosić i kochać jak On. W codziennym kroczeniu za Jezusem wspiera nas przykład życia i modlitwa Matki Chrystusa oraz błogosławionych marianów, wyznawców i męczenników. Szczególną radością naszego powołania jest tajemnica Niepokalanego Poczęcia Maryi. Ta prawda wiary wskazuje na miłosiernego Boga, który swoją łaską zawsze nas uprzedza i nie tylko przebacza każdy grzech, ale także od niego zachowuje.

Nasze apostolstwo realizujemy przez nauczanie, zarówno w szkołach i na uniwersytetach, jak również głosząc rekolekcje, przepowiadając w prowadzonych przez nas sanktuariach, wspólnotach oraz parafiach, gdzie pełnimy też zwykłą posługę duszpasterską. Zgodnie z pragnieniem o. Założyciela nasza modlitewna troska obejmuje także wszystkich zmarłych, szczególnie tych, którzy nie byli na śmierć przygotowani.

Z zasady pracujemy w krajach, z których pochodzimy, jednak zgodnie z naszym powołaniem jesteśmy gotowi iść wszędzie tam, gdzie możemy wspomóc Kościoły na całym świecie.

Pracujemy w 19 krajach świata, w liczbie ponad 500 księży i braci zgromadzonych w 80 wspólnotach. Marianie z Prowincji Opatrzności Bożej, obejmującej Polskę, Niemcy, Anglię, Białoruś, Kazachstan oraz Wikariat Czesko-Słowacki zaangażowani są w rozmaite dzieła: od pracy parafialnej po misyjną, od posługi w sanktuariach po duszpasterstwa specjalistyczne, od prowadzenia szkół i pracy naukowej po działalność wydawniczą. Wszystko to zgodnie z naszym hasłem: za Chrystusa i Kościół.

Mariańscy księża i bracia zakonni używają przy swoim nazwisku skrótu "MIC", który pochodzi od łacińskiego "Mariani Immaculatae Conceptionis" i oznacza "Marianie od Niepokalanego Poczęcia" (Najświętszej Maryi Panny).

Marianie często modlą się zawołaniem "Immaculata Virginis Mariae Conceptio sit nobis salus et protectio", co po polsku oznacza "Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy, niech nam będzie zbawieniem i obroną".

Krótka Historia Zgromadzenia:
11 XII 1670 - założenie marianów przez św. o. Stanisława Papczyńskiego (1631-1701)
24 XI 1699 - zatwierdzenie Zakonu Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP na Regułę Naśladowania 10 Cnót NMP przez papieża Innocentego XII
1786 - nowe Konstytucje rozszerzają działalność apostolską marianów na prowadzenie szkół parafialnych i misji ludowych
XVIII/XIX w. - kasaty mariańskich klasztorów w Rzymie, Portugalii i na terenie dawnej Rzeczypospolitej
29 VIII 1909 - ks. Jerzy Matulewicz (1871-1927) potajemnie składa śluby zakonne w obecności ostatniego żyjącego marianina o. Wincentego Sękowskiego
28 XI 1910 - papież Pius X zatwierdza odnowione Konstytucje; marianie zostają przekształceni w nowoczesne zgromadzenie zakonne o charakterze apostolskim
28 VI 1987 - beatyfikacja o. Jerzego Matulewicza, Odnowiciela Zgromadzenia Księży Marianów
16 IX 2007 - beatyfikacja o. Stanisława Papczyńskiego, Założyciela Zgromadzenia Księży Marianów
5 VI 2016 - kanonizacja o. Stanisława Papczyńskiego


Jeśli szukasz więcej informacji zajrzyj na strony:
www.marianie.pl
www.padrimariani.org
www.stanislawpapczynski.org

Zapraszamy do odwiedzenia także stron:
- naszego Wydawnictwa: www.wydawnictwo.pl

- Stowarzyszenia Pomicników Mariańskich: spm.org.pl

- Sanktuarium Maryjne w Licheniu: www.lichen.pl

- Pielgrzymuj z Marianami: www.pielgrzymki.org.pl

- Centrum Formacji Maryjnej "Salvatoris Mater": www.maryja.pl

 

Spis wszystkich stron mariańskich znajdziesz tu:

http://www.marianie.pl/index.php?page=pages&text=21