Witaj na stronie Duszpasterstwa Młodzieży i Powołań Zgromadzenia Księży Marianów!

Juniorat

Kandydaci na braci zakonnych, po złożeniu pierwszych ślubów zakonnych, rozpoczynają kolejny etap formacji zwany junioratem.

Etap ten zmierza do złożenia ślubów wieczystych i związania się ze Zgromadzeniem na zawsze. W tym czasie bracia pełnią określone posługi w domu zakonnym. Juniorat odbywa się w Lublinie.

Bracia zakonni mogą, jeśli wyraża taka wolę, nosić strój duchowny – sutannę.

Po złożeniu ślubów wieczystych i ukończeniu junioratu brat zakonny dba o swój rozwój przez całe życie. Umożliwiają mu to: rekolekcje, kierownictwo duchowe, życie we wspólnocie oraz czynne zaangażowanie w życie Kościoła.

 

BRAT ZAKONNY W ZGROMADZENIU KSIĘŻY MARIANÓW

Członkowie Zgromadzenia Księży Marianów przyjmują z reguły sakrament święceń. Jest też niemała liczba braci zakonnych (w tej chwili około 40), którzy nie są księżmi i są zaproszeni by uczestniczyć w apostolstwie.
Pierwszym zadaniem brata jest wzrastanie w świętości, wierne naśladowanie Chrystusa i całkowite ofiarowywanie Bogu swego życia, by pełnić Jego wolę. Bracia składają, jak wszyscy marianie, śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa oraz są oni pełnoprawnymi członkami wspólnoty zakonnej.
Bracia zakonni uczestniczą także w misji Zgromadzenia: podobnie jak księża, pracują apostolsko i mają wiele możliwości, by realizować swe powołanie.
Z reguły bracia mariańscy są zaangażowani w prace według swych zdolności: niektórzy zajmują się administrowaniem naszymi klasztorami, robią zakupy, zajmują się ogrodem, dbają o sprawy techniczne w naszych domach i kościołach. Inni bracia są zaangażowani w posługę liturgiczną, jak np. praca zakrystiana w Sanktuarium w Licheniu, czy w naszych parafiach. Kilku braci mających właściwe przygotowanie uczy katechezy w szkole, udziela Komunii św. na Mszach i zanosi ją chorym. Jeszcze inni mogą pracować w wydawnictwie i innych dziełach Zgromadzenia. Jeden z naszych braci, po ukończeniu studiów, jest głównym archiwistą i bibliotekarzem w naszym Domu Generalnym w Rzymie. Ostatnio dwóch naszych braci wyjechało do Afryki i jeden na Filipiny, by tam wspomagać misjonarzy. Jeszcze inny brat zakonny jest koordynatorem do spraw współpracy marianów z osobami świeckimi (tzw. Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich).

Czym zajmuję się brat zakonny? Wszystko zależy od dobrej woli każdego brata, od osobistych zdolności, wykształcenia oraz od rozeznania i decyzji przełożonych. Bracia zakonni w Zgromadzeniu Marianów mogą nosić sutannę, aczkolwiek nie jest ona obowiązkowa.